Ordinarie föreningstämma (årsmötet) börjar söndag 22/4 kl 17:00 i Långsättersskolans matsal. Underlag till föreningsstämman:
– Kallelse och dagordning 2018
– Årsredovisning 2017
– Resultat och Balansrapport 2017
– Verksamhetsberättelse 2017
– Arbetsfördelning
– Revisionsberättelse 2017
– Motion om arvoden
– Budgetförslag 2018
– Kommentarer budgetförslag 2018