Protokoll från styrelsemötet 2017-05-22 finns nu på hemsidan.