Den avgående styrelsen har nu tillsammans med den nya styrelsen arbetat fram ett utkast till ansvarsbeskrivningar och en årskalender som ger stöd för när olika aktiviteter ska utföras. Styrelsen välkomnar synpunkter via styrelsen@skogsbarens.org eller på annat lämpligt sätt. Information om att detta material finns tillgängligt via hemsidan kommer att distribueras i samband med sommarens nyhetsbrev som delas ut i samtliga hushålls brevlådor.