Efter inledande synpunkter har ansvarsbeskrivningar med tillhörande årskalender uppdaterats.