Samtliga gemensamhetsanläggningar som samfälligheten förvaltar finns nu listade under information.