Protokoll från årsmötet 2017-04-23, konstituerande protokoll efter årsmötet och styrelsemötesprotokoll 2017-04-24 upplagt på sidan.