I slutet av februari 2017 upptäcktes en läcka i samfällighetens vattenledningar som åtgärdades i början av mars. Efter möte med kommunen har kostnaden förhandlats ner men eftersom det läckt under flera år har stora mängder vatten runnit ut till en omfattande kostnad för samfälligheten. Vattnet som beräknats runnit ut innan 2017 har bokförts på verksamhetsåret 2016 vilket medfört ett underskott för 2016.

Samfällighetens årsmöte 2017-04-23 beslutade att:

  • Delar av underskottet täcks genom disponering av fonderade medel (ca 378 000 kr).
  • Resterande underskott fördelas på samfällighetens hushåll till en kostnad av 5273 kr per hushåll som kommer att faktureras med förfallodag 2017-06-30.

Hushåll som inte kommer kunna betala hela summan direkt uppmanas kontakta samfällighetens kassör (kassor@skogsbarens.org).