Den nya styrelsen tackar årsmötet för förtroendet och arbetar nu tillsammans med den gamla styrelsen för att dokumentera ansvar och rutiner. Dessa kommer publiceras på hemsidan för remiss till samfällighetens medlemmar senast 2017-05-31 i enlighet med beslut från årsmötet. Styrelsen arbetar även med efterverkningarna av den omfattande vattenläckan som drabbade samfälligheten genom att t ex säkra upp att samfälligheten kan betala faktorerna för det läckte vattnet innan uttaxeringen från medlemmarna inkommit.