Protokoll från styrelsemöte 2017-04-04 upplagt på sidan.