Underlag till årsstämma -2017 finns nu på protokollsidan.