Lördag 22/4 är det städdag och vi börjar klockan 09 som vanligt. Sopning och upptagning av grus kommer inte beställas i år då kostnaden förra året var oproportionerligt stor. Kvarteren ansvarar alltså för att sopning och borttagning av grus precis som tidigare år.

Söndag 23/4 klockan 17:00 är det dags för samfällighetens årsmöte som hålls i Långsätterskolans matsal. Kallelse och underlag till mötet kommer de närmaste dagarna.