Protokoll från styrelsemöte 2017-03-09 och bilaga ”Besiktning av garage” upplagt på sidan.