Protokoll från styrelsemöte 2017-02-09 upplagt på sidan.