Protokoll från de två senaste styrelsemötena upplagda på sidan.