Protokoll från styrelsemöte 2016-10-20 finns nu på sidan.