Protokoll från styrelsemöte 2022-08-25 finns nu bland övriga protokoll.