Protokoll från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2022-03-27 finns nu bland övriga protokoll.