Ordinarie föreningsstämman (årsmötet) 2022-03-27 röstade för en motion som ger styrelsen mandat att arbeta vidare med frågan om att utreda, möjliggöra samt installera laddinfrastruktur i samfälligheten. För att utreda frågan vidare kommer en arbetsgrupp att skapas som kommer bestå av dels några från styrelsen och dels andra personer från samfälligheten som är intresserade av frågor kring laddinfrastruktur.

Styrelsen söker därför dig som är intresserad av att arbeta med och diskutera frågor kring installation av laddinfrastruktur i samfälligheten! Du som är intresserad kontaktar styrelsen via ordforande@skogsbarens.org. Ingen speciell kunskap eller erfarenhet är nödvändig.