Protokoll från styrelsemöte 2022-01-24 finns nu bland övriga protokoll.