Styrelsen har slutit avtal med leverantör av nya vattenmätare. Preliminärt kommer arbetet starta vecka 7. Boende kommer aviseras ca 5 arbetsdagar innan byte sker i deras fastighet. De nya mätarna har stöd för fjärravläsning vilket innebär att vi i framtiden kommer kunna läsa av samtliga hushålls vattenförbrukning utan att behöva gå in i hushållen.

Har du frågor om bytet av vattenmätare är du välkommen att kontakta styrelsens VA-ansvarige Bengt Eriksson (070-560 15 97).