Protokoll från styrelsemöte 2022-02-17 finns nu bland övriga protokoll.