Efter grävning har vi konstaterat att huvudvattenledningen sjunkit ca 8 cm och därmed tryckt sönder avloppsledningen mellan Blåbärsvägen 5 och huvudledningen. Planen är nu att göra ett nytt hål i avloppsbrunnen för avloppsledningen mellan Blåbärsvägen 5 och huvudledningen. Arbetet kommer dra ut på tiden och kommer även medföra att minst ett av samfällighetens träd på platsen behöver ta bort. Samtidigt kommer avloppsledningarna i närheten att inspekteras för att undersöka om huvudvattenledningen även tycker på andra avloppsledningar.