Avloppsledningen mellan Blåbärsvägen 5 och huvudledningen har skadats. Arbetet med att byta ut de skadade delarna påbörjas 30/6 och beräknas pågå minst tre dagar. Om inget oförutsett inträffar borde arbetet inte påverka vatten eller avlopp för andra hushåll.