Protokoll från styrelsemöte 2021-05-04 finns nu bland övriga protokoll.