Protokoll från styrelsemöte 2021-06-17 finns nu bland övriga protokoll.