Protokoll från styrelsemöte 2020-09-02 finns nu bland övriga protokoll.