Vattenmätarna som finns där vattnet kommer in till samfälligheten indikerar nu att det finns en läcka någonstans i systemet. Vi har även manuellt läst av vattnet under en timme vid två tillfällen nattetid och vid båda tillfällena var förbrukningen för hög för att kunna förklaras med normal användning.

Styrelsen uppmanar samtliga boende att sin vattenmätare så att vatten inte läcker i fastigheten.

Följande information har delats ut tillsamtliga hushåll: