Protokoll från styrelsemöte 2020-08-05 finns nu bland övriga protokoll.