Protokoll från konstituerande möte 2020-04-15 och styrelsemöte 2020-04-15 finns nu bland övriga protokoll.