Protokoll från styrelsemöte 2020-05-19 finns nu bland övriga protokoll.