Protokoll från styrelsemöte 2020-06-17 finns nu bland övriga protokoll.