Protokoll från ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2020 finns nu bland övriga protokoll.