Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att ordinarie föreningsstämma (årsmöte) för Skogsbärens samfällighetsförening 2020-04-05 17:00 hålls via videokonferens:
https://uu-se.zoom.us/my/skogsbarens

Läs mer om hur du ansluter till mötet i dokumentet (som även delas ut till samtliga hushåll):