Protokoll från styrelsemöte 2020-03-05 finns nu bland övriga protokoll.