Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas söndag 5/4 kl 17:00.

Vårens städ- och underhållsdag kommer att genomföras lördag 25/4.