Enligt stadgarna behöver motioner som ska behandlas på stämman vara styrelsen tillhandla senast under januari månad. Det går utmärkt att lämna in motioner elektroniskt via e-post (styrelsen@skogsbarens.org) eller via ordförandes brevlåda (Hjortronvägen 74). Passa på att göra din röst hörd!