Under hösten har styrelsen distribuerat ett utskick till samtliga fastighetsägare med andel i Gemensamhetsanläggning 1 (garagelängor, parkeringsplatser och kvartershus) om hur de ställer sig till att anlägga ytterligare parkeringsplatser. Styrelsen har hittills fått svar från 58 av 101 fastighetsägare:

  • 26 (26 %) godkänner ändringen.
  • 32 (32 %) motsätter sig ändringen.
  • 43 (42 %) har inte svarat än.
Vi kan alltså redan nu se att förslaget inte kommer kunna få 90 % av fastighetsägarnas godkännande vilket krävdes.