Det har kommit till styrelsen kännedom att en eller flera boende vid ett eller flera tillfällen laddat elfordon i de gemensamma garagelängorna. Styrelsen vill därför förtydliga att detta inte är tillåtet av tre anledningar:

  1. Elsäkerhetsverket avråder från laddning i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag. Det kan uppstå varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen, speciellt om anläggningen är äldre (som vår). Alltså risk för brand vid långvarigt användande.
  2. Enligt samfällighetens försäkringsvillkor täcks inte skador som uppkommer till följd av laddning av elfordon i vanliga uttag.
  3. Rättviseskäl då kostnaden för laddning fördelas på samtliga fastighetsägare inom samfälligheten.