Protokoll från styrelsemöte 2019-12-11 finns nu bland övriga protokoll.