Protokoll från styrelsemöte 2020-01-21 finns nu bland övriga protokoll.