Protokoll från styrelsemöte 2019-03-07 finns nu bland övriga protokoll.