Datum för vårens städdag är lördag 27/4 och datum för ordinarie föreningsstämma är söndag 28/4.