Protokoll från styrelsemöte 2019-01-15 finns nu bland övriga protokoll.