Protokoll från styrelsemöte 2018-11-26 finns nu bland övriga protokoll.