Protokoll från styrelsemöte 2018-10-22 finns nu bland övriga protokoll.