Det har kommit till styrelsens kännedom att samfällighetens gemensamma tvättstuga använts vid flera tillfällen utan att tid bokats och vid ett av dessa tillfällen har tvättstugan lämnats med översvämning på golvet. Det har även förekommit att personer som bokat tvättid har kommit till tvättstugan och funnit att den redan används av någon annan.

Reglerna för att använda samfällighetens gemensamma tvättstuga är tydliga:

  • Tvättid måste bokas innan.
  • Tvättning får endast ske under något av tvättpassen 07-14 eller 14-21.
  • Tvättstugan måste städas efter användning.

Samfälligheten fakturerar sedan de boende som använt tvättstugan med 50 kr per utnyttjat tvättpass.

Den gemensamma tvättstugan är en service som samfälligheten tillhandahåller för alla hushåll och som fungerat väl under många år. Det vore tråkigt om vi var tvungna att vidta kostsamma åtgärder såsom att installera elektroniska bokningssystem eller kameror bara för någon eller några boende inte sköter sig.

Vi ber därför er i kvarteret att hålla ögonen öppna. Om ni skulle upptäcka någon som tvättar utan att boka tid innan eller inte städar tvättstugan efter sig så ber vi er prata med personerna eller höra av er till oss i styrelsen.
/Styrelsen (styrelsen@skogsbarens.org)