Protokoll från styrelsemöte 2018-09-17 finns nu bland övriga protokoll.