Protokoll från styrelsemöte 2018-08-09 finns nu bland övriga protokoll.