Det finns sedan några år en Facebook-grupp skapad av boende i samfälligheten som heter ”Skogsbären” och där alla boende i samfälligheten är välkomna. Det är inte en officiell grupp som administreras av styrelsen och styrelsen kommer även fortsatt att främst informera via hemsidan men gruppen kan vara ett komplement till hemsidan för er som använder Facebook.