Protokoll från styrelsemöte 2018-06-12 finns nu bland övriga protokoll.